Presentasjon av Hans Finne-Grønn og Nic Schiøll.
Krikken
PPT