A1. Sikkerhet og Fremdrift

Faglig-etisk bruk forutsettes.

 

Sikkerhet

Hjemmesiden viser ikke data som omfattes av Personopplysningsloven. Datatilsynet svarer 231110 at opplegget, slik det er beskrevet og sett,  ikke synes å omfattes av denne loven. Det må meldes iflg. §31, det er gjort.

Red. behandler innspill med ansvar iflg. Psykologloven. Hvis red. faller fra, vil alternativ psykolog søke basen overført til annen ansvarlig, evt. slette basen og tilhørende email-katalog.

 

Faglig-etisk bruk forutsettes. Mottatte innspill legges opp as is eller anonymisert av avsender. Tvil blir drøftet med basens referansepersoner. Fremgangsmåten skal sikre faglig tilsyn med det som legges ut. Basen skal tåle alminnelig innsyn. Meld gjerne fra dersom du ser hull i dette.

 

PPTmetri er ikke gitt ”keywords” som gir mange falske treff i søkemotorer (eks. ikke ”PPT” som fanger inn power-point).  Pr. 271111 finner søk ikke PPTmetri. Legg derfor inn adressen PPTmetri/ i dine Favoritter!

 

 

Fremdrift, plan og aktivitet i basen.

VIDEREFØRING 2014
PPTmetri vil fortsatt bli driftet i 2017ff for å uttømme mulighetene for bidrag.

STARTPLAN:

Nov. 2010:             Oppretting av hjemmeside. Foreløpig ferdigstilt 041210

Avtale med referansegruppe. 2 erfarne psykologer hittil. Navn legges ikke ut da deres rolle privat/ansatt ikke er avklart.

                        Søknad om støtte/legitimering. Innvilget fra Forum for psykologer i kommuner

                        Kontakt Datatilsynet. Meldt inn.

Des. 2010:            E-mail til alle  PPT grunnskole – les hjemmesiden, vurder innspill!

 

 

Kontorer og mail: Disse tallene er basert på Pedlex. rimelig ajour. 6 av de 259 kontorene har ikke email. PPT vgs er ikke med i dette utdraget (nødvendig faglig avgrensning). Sum 259 er derfor lavere enn siste off. reg. 284.

Mailadressene er svært varierende. Personlige adresser er sårbare for endringer ved turnover. 52 kontorer bruker kommunens ”postmottak”. På nettet sees noe usikkerhet om videreformidling av mail innen store organisasjoner. Vi vet at det kan forsinke/klikke.

PPTmetri har ikke ressurser til oppklaring og evt. brevforsendelse.

PPT grunnskoler 

20

Akershus 20

9

Aust-Agder

12

Buskerud

18

Finnmark

7

Hedmark

30

Hordaland

19

Møre og Romsdal

10

Nord-Trøndelag

13

Nordland

13

Oppland

7

Oslo

15

Rogaland

19

Sogn og Fjordane

1

Svalbard

20

Sør- Trøndelag

10

Telemark

8

Troms

9

Vest-Agder

9

Vestfold 9

10

Østfold

259

 

Merk Oslo er oppført med 7 reg.kontorer. Antall fagansatte 155

 

PPTmetri mailtekst

Sendes PPT fylkesvis

att: PPT v/leder

PPTmetri – invitasjon til en faglig erfaringsbase.

Hei

På nettet vil du nå finne linken PPTmetri/

Formål: Kvalitetsheving av tester og kartlegging i PPT grunnskole, med vekt på empiri.

Fint om du ber fagansatte se på oppsettet der!

Mvh Stein Schiøll

Pensjonert PPT-leder, psykolog, driftsansvarlig.

PS. Denne informasjonen sendes i mail fylkesvis etter liste basert på Pedlex pr. nov.2010. Noen adresser kan være foreldet. Vi vil oppdatere