A2. Kommentarer og spørsmål

Faglig-etisk bruk forutsettes.

 

Layout

Få kommentarer til oppsett, noe er forbedret etterhvert. Mottar gjerne ønsker. Intensjon: Oversiktlighet; "bokser" å legge empiri inn i. Er noe tungvint?
NB! Det er lett å kopiere andres web-oppsett (høyreklikk websiden, klikk "Vis kilde", kopier, lim inn i nytt html-dokument, erstatt med egne tekster og hyperkoblinger). Red. vil unngå plagiat, og har valgt en "hjemmesnekret" variant. Siden er uten cookies og "tilbud". Lav kb tilstrebet for å lette opplasting.

Vanlige spørsmål

Vi legger ikke inn og besvarer ikke spørsmål om innkjøp/bruk/tolkning av tester.

Verbal kritikk av verktøy unngås (gråsone). Empiri som viser svak/god verdi er OK.

Basen har ikke ressurser til lange svar. Svar fra red. innen avgrenset kompetanse.

 

Innkomne spørsmål, siste først:

Eksempel:

Vi har en fin undersøkelse av lokale frekvenser i test XX. Lokalt notat 12 sider papir fra 1997. Har det interesse?

Red: Ja, hvis scannet og OK for innsyn, evt. sladde noe før scanning. Alternativt: Kan du først lage et sammendrag i doc.? Red. kan i noen tilfelle hjelpe til.