B2. Normer, diverse tester, eks: Raven C

Faglig-etisk bruk forutsettes.

Her legges inn mottatte lokale data for tester i bruk

 

Eksempel:

Fra kontor NN

Hei

Vi bruker av og til gamle Raven C for yngre elever, og har tellet opp noen resultater.

N for vår norm her er 45. Jevnt over litt bedre enn gamle UK normer, selv om de er for normalpopulasjonen, mens vårt utvalg har overvekt søkere til enkeltvedtak!

Raven C

Råskårer

 

 

%

UK 6;9-7;2

UK 7:3-7;8

NN PPT 6:9-7;8

95

28

31

32

90

25

28

30

75

21

23

26

50

18

20

24

25

16

17

21

10

13

14

19

5

12

13

14


Ingen bidrag pr 2013