B1. Normeringseksempler

Siden kan kopieres. Faglig-etisk bruk forutsettes.


Et av få nettbaserte eksempler på normeringsempiri, i TNPF 9/2010; Skårer på CCC-2 Ikke utført av/i PPT, men viser hvorledes normkontroll bør utføres. Testen brukes trolig ikke i PPT iflg NPF's undersøkelse 200, men av 2.linje.
****************

 

1) Eksempel: Kontor NN har arbeidet med lokal oversettelse av og norm for en KTM-test alder 10-15år. Vi legger ikke dette inn her, men ønsker kontakt med andre kontorer for et samarbeid. Vennligst send mail til <aaa@aaa>

 

 

2) Eksempel på lokal normering- Test AAA

Fra kontor NN

Hei

Vi har tellet opp resultater på AAA for våre aktive saker

Lokal norm for test AAA

 

 

Håndbok norm

Alder

M Råskåre

N

M

6

35

4

37

7

36

5

38

8

37

6

39

9

38

7

40

10

39

8

41

11

40

9

42

12

41

10

43

13

42

9

44

14

43

8

45

15

44

7

46

 

 

73

 

 Som det fremgår er vårt gjennomsnitt M jevnt svakere enn håndbokens for normalpopulasjonen.

Vi regner med at det stemmer for vårt utvalg. Imøteser gjerne tilsvarende materiale fra andre kontorer.

Mvh PPT NN

*********

NB! Driftsansvarlig regner med at materiale i denne form er etisk OK. Men når vi mottar dette i mail,

vil ID bli kjent for oss. Ved svært små tall kan dette innebære et personvernsmoment. Dette vil bli avklart med innsender.