C1 Tester generelt

Stoff kan kopieres. Faglig-etisk bruk forutsettes.

Her legges inn mottatte spørsmål og praktiske erfaringer re tester i bruk ved NN kontor. Fokus på foretatt eller ønskelig empiri for disse.

 

NY
Artikkel og omfattende Rapport i "PSYKOLOGI I KOMMUNEN" nr. 2/2011
"Tester og testbruk i PPT". Artikkelen papirtilgjengelig for abonnenter. Digitalutgaven legges ut her når klarert av tidsskriftet.
Fullrapporten er linket digitalt. Midlertidig nedlagt side i tidsskriftet. Rapporten finnes på
Tester og testbruk i PPT
Tilbakemeldinger velkomne.

Testbibliotek. Eksempel fra et PPT-kontor

******************

Eksempel:

Fra NN PPT

Hei i basen. Ved vårt kontor har vi laget en liten screening-test for elevers pc-kompetanse. Vi lurer på om slik ferdighet kan innvirke på skåre i f.eks. WISC. Foreløpig synes dette bekreftet, men vi har lite materiale. Ønsker respons fra andre på dette. Send mail til bbb@bbb