C5. Kartleggingsmidler

Siden kan kopieres. Faglig-etisk bruk forutsettes.

Her legges inn spørsmål og praktiske erfaringer re kartleggingsmidler i bruk ved NN kontor. Fokus på foretatt eller ønskelig empiri for disse.


Norsk etterundersøkelse av BRIEF

ASEBA (jf. Eksempel nedenfor) er et førstevalg på dette området. Bredspektret am. kartlegging av tilpasning og vansker. CBCL alder 6-18 former foreldre, lærere, elev hver 4 sider, bruk kvalifikasjonsbegrenset. Tidsbruk oppgitt ca. 15 min pr. skjema. En norsk erfaring er i overkant av 20 min x3, dertil tid inntasting i program. Formidles av helse øst-sør (rettigheter R.BUP sør øst), skjemaer oversatt, øvrig programvare eng., pris startpakke 8100,-. Skåringsprogram ADM relatert til DSM. Validering ved faktoranalyse og diff. normal/henvist populasjon. Oversatt til 85 sprog, god akademisk rapportering tilgjengelig på nett, noe oppdatering. PPTmetri har kontakt med norsk fagansvarlig, og fått oppgitt kontakt med noen PPT som abonnerer på og bruker ASEBA. Ett kontor har f.eks 157 protokoller innlogget. Muligheter for erfa-deling og supplerende normering vil bli undersøkt. ASEBA har trekk av personlighetsprøve og er diagnose-orientert; begge deler lite prioritert for/i PPT nå. Grundig kartlegging som kan indikere henvisningsgrenser til/fra PPT. Aktuelle spørsmål 1) bør diagnostiske indikasjoner ivaretas av FAGMALER i PPTs utredninger? 2) bør PPT utføre slik kartlegging for 2.linje? 3) er brukere og PPT tjent med en enklere apriori screening?
Red. vurderer ASEBA som et grundig alternativ på sitt område. Empirisk relevans bør etterprøves i norsk materiale, og funksjonalitet vises vs. PPTs problemstillinger (inntak, tilråding tiltak/videre-henvisning). Evt. utvikling av enklere screening over tilsvarende faglig lest er en utfordring til kontor-samarbeid og hovedoppgaver!