C2. Testanmeldelser – faglige vurderinger- MMY

MMY (Mental Measurements Yearbook) er den mest kjente referanse. Her vurderes / ”faganmeldes” et enormt antall utgitte tester, de fleste med engelskspråklig versjon og –opphav. Enhver i PPT som bruker slik test, vil være tjent med å lese slike anmeldelser, ofte gjort av flere fagpersoner med variert orientering. Dette vil supplere testmanualens og utgivers beskrivelse.

MMY finnes i papirutgave fra starten til siste (#19) ved biblioteket uio (hunsam). Digitalt finnes den fra 1985. Bare Tromsø (uit) har digital-abonnement (9-17. utgave). Der er den aktivt brukt (2010 1447 ”sessions” og 1134 ”searches”). Når andre uiNorge ikke har tjenesten, kan det skyldes kostnadsfaktor (”Ovid” tjeneste – ca 15.700/år) og at andre uiNorge ikke har hatt tilstrekkelig akademisk etterspørsel. Tilstanden faller derfor tildels tilbake på brukerne – deg?  Igjen: hvor er den psykometriske interessen?

 

Den enkelte test kan søkes på FT "død" Prøv annen versjon enn XP
Utskrift $15 pr. test tittel.

Kopi av papirutgaven ( av en konkret test) kan PPT greiest bestille gjennom det lokale folkebibliotek (gratis).

Ved uit kan lokale brukere (med passord) gjennomsøke hele basens full-anmeldelser, f.eks. på leting etter ”gode tester” i den retning man har interesse. Det er mye å lære av det også generelt. Utskrift i papir. Tjenesten har ikke ekstern tilgang.

 

Utskrift digitalt er et spesialområde. Red. har med takk fått tilsendt fra uit en papirutskrift for CBCL (MMY 13) og ASEBA (MMY 16) med til sammen 9 dobbelsider i 8pt skrift. Lesepraktisk og til forskningsbruk er dette tungt. Det finnes løsninger som evt. må avtales spesielt, i så fall via regionalt u-bibliotek.