C32. Evner; WISC

 

Her legges inn empiriske innspill re

WISC-R

WISC-III

WISC-IV


*************
Her legges ikke inn info om restandardisering/normering av W-R, W-III, W-IV, da dette ikke omfatter arbeider utført av/ved PPT. PPTmetri har hatt forventning om slike lokale arbeider.

Pt. sees bare denne publisert: Artikkel: "Fra praksisfeltet: WISC ved Nesodden PPT" av Stein Schiøll. I Psykologi i kommunen 4/2011. Foreløpig bare tilgjengelig i papirutgaven. Digitalutgave ikke tilgjengelig fra tidsskriftet.
Eksempel på enklere psykometrisk etterprøving ved lokalt PPT-kontor.


Artikkel Wisc ved Nesodden PPT. Kopi av manus.

NB! 4 fig.vises separat vs.manus som alternativ til pdf-kopi.