C4. Ferdighet

Faglig-etisk bruk forutsettes.

 

Her legges inn mottatt empirisk info re

Ĝ      PPTs egne ferdighetstester

Ĝ      PPTs bruk av skolens kartlegging - ferdighet


Ingen bidrag mottat pr. 2013