D1Validering

Siden kan kopieres. Faglig-etisk bruk forutsettes.

 

Her legges inn mottatte lokale data for validering av PPTs verktøy

Pr. 240113 ikke mottatt noe her! Validerer ikke PPT? Hva med ”evidens”? Vil tid brukt på validering av verktøy gi regningssvarende kvalitetsheving av virksomhet?


Konkretisering:
Forutsetninger:

1. Et verktøy (test, kartlegging) med materiale som er/kan opptelles
2. Et kriterium som representerer (noe av) det testen/kartleggingen intenderer å måle
3. At 1 og/eller 2 foreligger/kan etableres ordinalt (skala) eller dikotomert (2 alt.)

Eksempel 1:
Validere Raven:
PPTx har materiale N=65 for Raven C (se eks. under B Normer).
Kriterium 1: PPTx har kriteriet ja/nei enkeltvedtak for alle disse N=65. Statistikk: a) ja prosentil M 30%, nei M 55%. b) cutoff/prediksjon ja 30% +/- 15% (5%nivå).
Kriterium 2: Raven som re-test/kryssvalidering av tester, eks. Wisc. PPTx har testet 25 av disse 65 både med Wisc (III-IV) og Raven. Last inn alle skårene i xls, beregn; hvilke Wisc-deltester dekker (r) Raven best? Forutsatt OK normer, hva kan forklare at noen barn likevel har uvanlig ulike % på Raven vs. disse deltestene?
Kriterium 3: PPTx har i klientregisteret Hovedvanske lærevansker for 30 av disse N=65. Lærevansker er oppført gradert. Gradering kan defineres/presiseres eks: (basert på N=30) som store (Raven 1-30%,), middels (Raven 31-39%), moderate (Raven 40-45%).