D2 Kriterier

Faglig-etisk bruk forutsettes.

 

Her legges inn mottatte lokale data for momenter og undersøkelser re kriterier for PPTs virksomhet:

Etablering av gode empiriske kriterier for tester, kartlegging og evaluering er trolig fagets største utfordring. Seriøse forsøk vil være grunnlagsforskning.

 

Driftsansvarlig (Stein Schiøll) drøfter kriterier for tilråding av enkeltvedtak i en artikkel og rapport i tidsskriftet Psykologi i kommuner (tidl. Skolepsykologi) 2/2011. Ikke tilgjengelig etter omlegging av tidsskriftets nettsider. Se C1 Tester generelt

Se kap C MÅL OG KRITERIER

Kriterier for effekt, god rådgiving og spesielle vansker (dysleksi, ADHD mv.) er andre områder. De fleste har grad av feilverdier. Mye kan omtales, men det er skjerpet operasjonalisering som mangler. Innspill re dette vil være stimulerende!

 

****************

Eksempel

Hei

Vi ved NN PPT forsøker å lage et mål for elevers lærings-strategier. Det kan etablere et kriterium som f.eks. WISC kan predikere i noen grad (”index for læringsstrategi”). Indeksen kan evt. indikere behov for rådgiving på dette feltet i enkeltsaker.

Så langt har vi bedt 2 lærere vurdere strategier deres elev bruker, foreløpig for ialt 25 saker.

Kartleggings-items har form som eks:

Vurdert ferdighet

Svært liten grad

Liten grad

Som de fleste

Noen grad

Stor grad

Må skrive ned for å huske

 

 

 

 

 

Følger med best auditivt

 

 

 

 

 

Kladdebøkene er ryddige

 

 

 

 

 

Forstyrres av støy

 

 

 

 

 

Drodler mye

 

 

 

 

 

Uro i kroppen

 

 

 

 

 

Vi ønsker kontakt med andre PPT som vet om eller utvikler noe på området. Legger foreløpig ikke ut vår e-mail her. Send innspill til PPTmetri email merket ”Strategi”, det videresendes til oss. Vi vurderer deretter om noe skal legges ut.

mvh NN PPT