E2. Effektundersøkelser

Faglig-etisk bruk forutsettes.

 

Eksempel

Hei

Vi har hatt kort kontakt med elever som mottar spesialundervisning og deres spes.ped.lærer

Eksempel på effektundersøkelse

 

 

 

 

 

 

Spørsmål til elever

Tall M

ja

nei

Antall svar

 

 

Hvor mange ekstra timer får du

4

 

 

36

 

 

Hvor mange år har du hatt ekstra timer

3

 

 

36

 

 

Er du fornøyd med timetallet?

 

23

13

36

 

 

Er du fornøyd med rom og materiell?

 

13

23

36

 

 

Går det fremover?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørsmål til lærer

ikke

litt

middels

bra

svært bra

 

Går det fremover?

5

6

15

8

2

36