F3 Psykometri

Siden kan kopieres. Faglig-etisk bruk forutsettes.

Her legges inn informasjon og spørsmål re psykometri

 

I valget av navn på hjemmesiden henspilles det på –metri. Dvs. at info om målinger prioriteres.

Psykometri vekker en viss avverge i PPT.

Innspill her avgrenses til praktiske anvendelser.

”Psykometriker” gir ikke tilslag på Google.

Pearson.se har en ansatt som kaller seg det.

Ved noen få av våre universiteter er det person som bekjenner seg til tittelen/fagfeltet

 

Noen større PPT-kontorer har opprettet ”psykometri-gruppe”. Såvidt erfares, drøfter de mest innkjøp / kvalitet av testmidler. Erfaringer fra disse ønskes på siden her!

Litt mer om psykometri

 

Journal of psychometry / Journal of applied psychometry (sees ikke i Ask).