F1. FOU Vilkår og snubletråder

Siden kan kopieres. Faglig-etisk bruk forutsettes.

 

Red. mener det er forskningstørke i PPT.

’93-’95 avfødte ”Det spesialpedagogiske utviklingsprogrammet” over 1000 FOU-undersøkelser. PPT leverte få selv. Rapportbasen er ikke på nett lenger. Privatkopi er lagt ut her

FOU base '93-'95. 2MB, treg å laste

FOU var rettet mot faglig nivå litt under forskning. Etter dette er det så langt vites, ikke tilbudt forskningsmidler som har nådd PPT. Forum for psykologer i kommuner- -  tilbyr midler, men prioriteringer er ikke kjent.

Red. registrerer i feltkontakt at stadig fler regner PPT som instans for ”saksbehandling”, med lite rom for undersøkelser av bl.a. verktøy.  Red. har i mange forbindelser argumentert for at bla. ledere bør avsette 5% av ansattes arbeidstid til slik utvikling. Dette vil evt. skape et ”spenningsfelt” vs. lokal arbeidsgiver / skolesjefnivå.

 

På denne siden håper Red. på innlegg fra fagpersoner som har ønsket eller fått til fristilling for å pusle med empirisk orienterte oppgaver i PPT.  Temaer? Snubletråder for initiativ?

Inntrykk vil gi en ”klima-melding” for sektoren. Seriøse og korte innspill som legges opp anonymt.

 

>