A4. PPT på nett og i media
Versjon 1 130311.
Denne siden er rent informerende. Flere avsnitt kan oppdateres og utdypes ved oppfølgende (empiriske) undersøkelser. PPTmetri har ikke ressurser til det.

PPTs hjemmesider
PPTs sider er generelt lite synlig på internett. Søk på ” hjemmeside pedagogisk psykologisk tjeneste” o.l. gir et broget bilde. De fleste kontorer har egen hjemmeside. Mange er enkle, laget over samme mal. Plasseringen på kommunenes hjemmeside er variert og synes stedvis noe bortgjemt. Tidsskriftet (Skolepsykologi >Psykologi i kommuner) lister hjemmesider i Kontoroversikten, men oppdateringen er atskillig på etterskudd. PPTmetri lager ikke noen liste over slike hjemmesider. Noen som gir mer utfyllende informasjon vil bli linket her. Forslag mottas i PPTmetri@broadpark.no!

Online veiledning
Drifting av slike tilbud er meget ressurskrevende. PPT er ikke på nett med veiledning a la ”Lommelegen”.

Lærerforum Lærerforums diskusjnsforum. Død side 2017.
Store endringer i oppsett 2016. Startet av hibo m. tilskudd NAVF, driftes ft. videre av høgskolen i Bodø/Jarle Sjøvoll. Målgruppe primært lærere/studenter. Spørsmål på 10 veiledningsområder +, besvares pt.. av 6 hoved- og 1073 biveiledere. Stort antall besøk, pt. 320 reg.brukere/innspillere. Mye her har interesse for PPT.

Svensk spesped-tjeneste Svensk spesped.tjeneste ( er aktiv med svartjeneste på 18 vanskeområder. Anbefales.

Statped gjorde i 2004/2005 forsøk med utvidet informasjon og spørsmål-svar, åpen fagtjeneste.. Rapporten har mye info, og er vel verd å lese: . Det var et forsøk i ett år, inspirert av svensk modell . Svartjenesten krevde til tider 20% av fagstilling på mest etterspurte temafelt. Aktive svar ble avsluttet, men infosiden videreført til 2007. Spørsmål om slik drift avventer stortingsmelding etter Midtlyng, forventet mai 2011. Statped spørsmål og svar, lagt ned juli 2011

”Skolesøket” er en ideell/kostnadsfri tjeneste under utvikling, målgruppe vgs-elever. Modellen for denne er åpenbart egnet også for PPT (grunnskole). Det legges opp til en chatte-tjeneste, men utviklingen synes ujevn.

TES er engelsk nettside for lærere. Her gis råd, veiledning, svar, eksempelvis re ”atferd”, link Noe å lære? TES
PPTmetri har ikke tatt med andre linker til tilsvarende internasjonale svartjenester

Blogger og mailgrupper
Et søk gjennom aktuelle alternativ (eks: google groups, news groups, bortsett fra twitter og face-book) gir svært få treff for ”PPT” ”pedagogisk-psykologisk tjeneste” o.l. Med den eksplosive økningen av brukere, er det likevel et tidsspørsmål før det ligger ute temaer som PPT bør ta fatt i.

Fagpresse
”Psykologi i kommuner” (tidl. Skolepsykologi”) er hovedtjenesten på PPTs arena. Artikler utlagt delvis digitalisert, tilgjengelig max 9 år pt. Ikke kommentar/spørsmål/svar. Potensiale for oppgradering av hjemmesiden er iflg. Forums årsmøte 2010 ”enormt”.
Org.bladet ”Utdanning” viser få innspill fra ”PPT”, men de kan søkes i http://www.utdanningsnytt.no/4/System-branch/Sok/?quicksearchquery=PPT. Bladet har også plass for ”debatt” og ”meninger”. Som rimelig er, gjelder de fleste org.relevante innlegg fra lærere, men floraen kan være vel verd for PPT å orientere seg om!
Tidsskriftet Spesialpedagogikk Spesialpedagogikk, arkiv er også verd et besøk, men har relativt få PPT-baserte artikler.
Statped.s avdelinger har mye info på sine hjemmesider.

Presse
PPT er lite synlig i media. Arenaen presenterer jevnlig PPT-relevante tema der tjenesten med fordel kunne bidra til å forbedre saklighetsnivået. Artikler mv. finnes på A-tekst>Retriever, som er betalingstjeneste, men kan søkes fritt ved store biblioteker som har avtale. Det bør være en empirisk utfordring å lage en tema/frekvens-oversikt som grunnlag for dekning av internt faglig behov og PPTs ansikt utad.

Radio, TV
PPT-relevante tema er ofte nok oppe, men representanter for tjenesten sjelden å se. Arkiv dels i Nasjonalbiblioteket. Søk krever spesielle programmer. Emnesøk ikke enkelt. Jan Mossige var aktiv i media og på TV da han var hos barneombudet. Tips oss om andre!

Kritikk På nettet er det lite kritikk å finne re PPT. Noe gjelder ventelister. Litt finnes på sårbare områder som barnefordeling mv. Noen brukerinteresser har lagt ut ”advarsler” mot enkelte navngitte fagpersoner, også i PPT. Link til disse tas ikke inn her. Red. har så langt notert ett motsvar (saklig) fra ppt-ansatt. Det bør drøftes om PPT bør ha en motsvarsinstans som kan ta vare på både temasaklighet og de ”uthengte”.

Etiske grenser, avverger, åpenhet.
PPT skal i alle slike tjenester overholde gjeldende faglig-etiske regler og prinsipper. Det sitter ”i ryggraden” på fagansatte generelt. Muligheten for å gjøre feil øker avverger vs. å delta i utadrettet tjeneste. Ved siden av reellt tidspress, er nok dette en hovedårsak når PPT er lite synlig på nett. Det har vært få eksempler på å teste grensene for åpenhet. Ett eks. fra 1998 avventer klarering.
***************