Respons

Visning
Skrevet i enkleste HTML. Visning kan avvike i div. nettlesere. Vennligst rapporter vansker.

Besøk / treff
Ganske mange treff etter lansering 151210 til medio feb. 2011 ble registrert av tidligere teller, og er ikke vist her.
Detaljrikdommen på denne siden er valgt fordi det gir et empirisk bilde av PPTs mottak og respons.
God respons 2012 (Jan/feb 1078 treff, 60 "first time".), fallende mot slutten av året.
En feilkilde re "nye"= "first time", er likevel at tellingen gjelder "pc som ikke tidligere har besøkt siden". Dersom f.eks. 15% fagpersoner har fått ny PC hvert år, vil antall statistisk "unike personer" være noe lavere-
Merk: Til tross for alle disse besøkene, er det fortsatt ikke registrert nye bidrag/kommentarer.
Fra 202012 finnes PPTmetri av søkemotorer:
PPTmetri var fra starten bare formidlet internt i PPT, og ble ikke fanget inn av søkemotorene. Når siden nå har funnet sin form, er den i første omgang 200212 linket fra en annen, etablert nettside. Det betyr at søkere utenfor PPT nå vil finne siden ut fra div. søkeord. Tilslag kommer både på de oppsatte keywords, og, noe uforutsigbart, på div. ord brukt i teksten.. PPT er søkt redigert for fullt innsyn. En praktisk konsekvens er at ”Besøk/treff” fra 210212 kan omfatte brukere også utenfor PPT.

Besøkene, hvor lenge varer de?
Viser besøksvarighet. Tegnforklaring.

NB! Bare 3 korte tilbakemeldinger av over 5500 treff siden starten, ingen av 670 i 2013!. Fortsatt ingen pr. mars 2017!


La ikke tiden løpe fra deg! Send respons til PPTmetri pronto!!


Besøk 2011-17Besøk 2015

Besøk 2014
Besøk 2013


Besøk 2012


Fig.treff 2011 fra oppstart


Tabell treff 2011 fra oppstart


ELDRE INFO
Kopi av utsendt mail; se nederst på siden
Fra 8.12 - 13.12 ialt 593 treff, av disse 251 nye. Dvs. betydelig antall besøk og nye. Likevel bare innkommet 14 korte fagsvar, av disse muligens ett -1- empirisk bidrag, og en -1- "svarmail"..
Erfaring med lesebekreftelse for mail: Lesebekreftelse er et valg for mottaker. Ca. halvparten synes besvart av kommunal mottaker/videreformidler. Derved gir dette ikke noe sikkert bilde av at mailen 8.12. når frem til PPTs leder og videreformidles til ansatte. Lesebekreftelse i massemail til så variert mottakssituasjon er trolig bare til bry.
Rent bortsett fra PPTmetri's anliggende, reiser dette spørsmål om PPTs generelle tilgjengelighet for mail fra instanser, tilbydere og stedvis muligens også brukere.

Erfaring utsending 081211:
Første dag:
Mail: 269 adresser utsendt- utenom 7 i Oslo
9 ikke levert/feil
72 bekreftingsmeldinger (lest) mottatt
7 korte fagsvar mottatt

Besøkslengde (siste 11 dager) : av alle: 45% over 5 min, alt: 38% over 1 time


Treff feb-aug 2011
Tab.og fig viser minimale treff i skoleferien. Klar økning nov. 2011.
Pr. 011211 ca. 750 "unike" treffbrukere. Det er lite i forhold til ca. 2000 fagpersoner i PPT, frasett Oslo som foreløpig ikke responderer pga arbeidsbelastning (155 fagansatte),
***********************
Tidligere periodestatistikk
PPTmetri driftes uten reklame. Red. vil på fritt grunnlag anbefale telleren http://www.statcounter.com/ etter å ha prøvd flere alternativer. Statcounter er freeware t.o.m. 500 "treff", koster deretter ca $50 pr år for opp til 5000 treff. Statcounter tilbyr svært god statistikk.

Respons logg

Respons kortversjon 220211

Erfaringer re PPT’s mailmottak og oppfølging er også en empiri-faktor.
041210 sendt "PPTmetri-invitasjon til en faglig erfaringsbase" til alle 256 PPT grunnskole
220211 utsendt mail re Empiri og meninger til samme

Eldre logg, historikk

 

Statistikk for svarmail blir lagt ut
her
når antallet er over 10. (Pr 190214 fortsatt ikke over 10, dette er en html-test)

******
Mail utsendt 081211