SISTE
Fra Midtlyng/stm18 til Innstilling 50 S fremlagt 181111
Link til Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om læring og fellesskap Innst. 50 S (2011–2012) Innstilling 50S
Se spesielt 4.2 om PPT og 5 Forskning og utdanning.
PPTmetri gir seg ingen kommentar-rolle, men anser at innstillingen ikke tilfører noen reell styrking av evidens/empiri. Omtalene prioriterer PPT vs. spesialpedagogisk felt. Sentral ledelse/utviklingssenter for PPT via f.eks. Statped.-systemet tas ikke opp.

Fra Midtlyng til Stm.18.
Midtlyngutvalgets NOU 2009:18 Rett til læring ble fulgt opp av Stm. 18 (2010/2011). ”Læring og fellesskap” ble fremlagt på nett-TV 80411. Link: ”Læring og fellesskap”

Det er den første stortingsmeldingen på det spesialpedagogiske området siden 1998. Omhandler en rekke tiltak knyttet til skole, barnehage, PPT.


MIDTLYNG
”Midtlyngutvalgets innstilling NOU 18”

Red. kommentar til skjebnen for Nasjonalt utviklingssenter