Ikke så lett!

- å få inn stoff til avgrenset, empirisk orientert ”delings-senter”, ”verktøykasse” for PPT.

Generell faglig nettside for tjenesten er prøvd av andre før, nedlagt, derfor ikke store forventninger. Sårbart felt.  Etisk sikring er tilstrebet ved referansegruppe, se også ”Sikkerhet, fremdrift”. ’Avverger  kan omfatte følelse av akademiske nivå-krav, vern av metoder og personalia.

Likevel, her noen fakta:

 

-         PPTmetri markedsført til alle PPT i landet 041210, oppfølger 220111 og 071211. Mange besøk !! -, et fåtall tilbakemeldinger, nesten ingen bidrag; må ”graves” frem.

-         I direkte kontakt med de største PPT-kontorer finner de ikke lokalt utført empiri. Noen mener at PPTmetri har interesse, andre at egen-empiri ikke er PPTs ansvar.

-         Et lite antall kontorer ”har kanskje noe”, men ikke tid til å finne, tross mye purring.

-         Oslos ledermøte vedtok 280111 ikke å kunne delta pga. ” pågående prosjekter og store utfordringer i PPT”. Anmodet om revurdering, ikke svar. Dvs. at ca. 155/1850 fagpersoner ikke kjenner PPTmetri, og siden fanger ikke opp mulig empiri i Oslo. .

-         I avsnittet E1 på nettsiden identifiseres empiriske fagartikler i tidsskriftet (tidligere Skolepsykologi). Av 51 digitaliserte artikler 2002-2011 fantes bare 2. Alle (ca 250) foreligger digitalt fra 2002, men Forum gir ikke tilgang, henviser til papirutgaver.

-         Orienterende mail til PPT-kontorene slipper i noen tilfelle ikke igjennom de kommunale sikrings-systemene. PPT kan være noe ”bortgjemt”, og kontorene oppdaterer seg ujevnt i tidsskriftets oversikt.