Siste nytt Siste nytt

Intet nytt 2014-17.
Siste først
220214 Besøk tar seg noe opp. Rutinerevidert. Litt nytt i E. Etterundersøkelser og i C32Wisc.


060412 Antall besøk fra starten 071210 har passert 5000, herav ca. 900 "unike" besøk.Fortsatt bare en håndfull korte tilbakemeldinger. Ingen bidrag mottatt, alt på siden er "innhentet" aktivt. Send inn en kommentar!
060412 Søkemotorene fanger nå opp mange headinger og tekster, uten "faglig logikk".
070312 Noen endringer i første info-linje nedenfor
070312 Noe utvidet "avgrensning". Vi anmoder om linker til hoved- og masteroppgaver med empiri på PPTs fagområde.

Fra 200212 finnes PPTmetri av søkemotorer (se Besøk/treff).

Uke 1 mottatt en empirisk undersøkelse. Den skal trolig publiseres før den kan refereres her.

Uke 1 gjennomgått 51 artikler i tidsskriftet (tidl. Skolepsykologi) som er digitalrefererte. Av disse sees bare 2 produsert i PPT med empirisk PPT-emne. Se E Etterundersøkelser / Ola Bræin. Samme sted også link til en fullrapport (ikke til utdragsartikkelen)