Tatt ut 281111
1) Demoversjon av selvtest for tilråding av timetall. Basert på tidligere prosjekt "Referansekasus for sakkyndig vurdering" > "Kasuskartotek". Sett av ca 1/3 besøkende på hovedsiden. Tatt ut av PPTmetri 131111 fordi ingen har prøvd denne hittil!
2) Antall innkomne mail hittil bare 3 svarmail, 2 andre med faglig innhold.
3) Antall besøk/treff se øverste meny