Biografi SNL
Link til digitalutgaven av Norsk kunstnerleksikon, v/ SNL. OBS at den er kopi av NK ajour til 1986, dvs. at Hans' arbeider '87-død '94 ikke er med.
NB! Linker til snl fungerer pr nov. 2014 ikke i Windows 8.0. Krever 8.1 eller f.eks. Firefox.
Biografi Wiki
Alternativ: Link Norsk kunstnerleksikon, NB scannet, bind 1. Kun lesetilgang. Forstørre siden, trykk på +.
Åpningen kan være vanskelig. Prøv å lime inn i søkelinjen direktelinken http://www.nb.no/nbsok/nb/aa5174b90099d2b8a9bc105baa7fad80?index=4#645


Utstillinger; Statens høstutstillinger, separatutstillinger, kollektivutstillinger.
Deltakelse Statens høstutstillinger. Kartotek-kort med info.
Eksempel på utstillingsprospekt, 1959.

Hans Finne-Grønn, intervju og minner. Arvid Møller / NRK.
Avisintervjuer og omtaler.
Overføres: Link med omtale av hfg med bl.a avskrift in extenso av oppsett i Morgenbladet 3/10 1935"