Biografier og div. Nic Schiøll

Kvinnene bak.
Biografier
Biografi Nic Schiøll

Kunst i Oslo. Liste over Nic Schiølls arbeider ("File maker)

Link til digitalutgaven av Norsk kunstnerleksikon, v/ SNL. Ventes ferdigstilt for aktuelt bind ult 2013.
NB! Linker til snl fungerer pr nov. 2014 ikke i Windows XP. Krever win 8 eller f.eks. Firefox.

Link Norsk kunstnerleksikon, digitalutgave, bind 1. Kun lesetilgang. Forstørre siden, trykk på +.
Åpningen kan være vanskelig. Prøv å lime inn i søkelinjen direktelinken http://www.nb.no/nbsok/nb/86b66ff6f7a097c86210aee5e398f41e?index=0#481

Link til lokalhistorisk presentasjon.
fungerer pr nov. 2014 ikke i Windows XP. Krever win 8 eller f.eks. Firefox

Div. vil etterhvert omfatte;
Teknikker og materiale
Lagring og destruksjon.

Generell referanse re begreper i skulptursektoren: Erik Mørstad: Skulpturleksikon: Billedhuggerkunstens begrepsverden / 2007. isbn 978-82-7477-284-7, h

> Hvorfor heter det billedhogger? Ganske misvisende før, ennå tydeligere nå. Skulptør o.l. brukes mye i andre land.

Nic arbeidet med "steinskulptur-hogging", i leire, fra leire til gips, direkte i gips, korreksjon av støping i gips, bronse og steinskulptur, inkl. marmor.
> Dertil arbeider i kjeramikk, tre-relieffer, veggflatedekor i gips, "voksbilder", materialbilder og collage.
> Malerier og tegninger: Ikke som "billedhogger", men som "bildende kunstner" malte ("kunstmalte") han mye som hobby. Fine tegninger tidlig, og som illustrasjon til sine artikler
Formgiving. Notat.

>> Hendelser på godt og vondt.