Faglige artikler.
Utdrag av Norsk Kunstnerleksikon.

Fra Frankrike 1951.

Avisartikler.

Sagt på en annen måte. Dikt ill.

Kunst og salt sjø.

Diverse artikler og tegninger.

INFO >

ETTERLATT OG IKKE PUBLISERT
Bildende kunstnere og forfattere etterlater seg ofte verk som er ufullført eller refusert.
Det er ikke uvanlig at de oppdages, fullføres og evt. vises i ettertid.
Mange kunstnere destruerer verk de ikke er tilfreds med. Det gjorde nok også Nic. I bakhagen på Røa havnet en rekke utkast på "fyllingen".
Et sikkert godkjenningstegn er signert verk. Nic brukte "Nic" nederst til høyre der det passet. Noen ganger før krigen "ns", men det sluttet han med!
Han etterlot seg en rekke manus til artikler og til en bok "Kunst og salt sjø" med 27 tegninger.
De foreligger maskinskrevet med svak trykk, og kan ikke scannes eller OCR. Evt. oppgradering innledet vinter 2013.

FRA FRANKRIKE 1951
Avskrift av manus upublisert

AVISARTIKLER Publisert. Presentert i pdf-format.For det meste leselig, trykk på bildet for større visning.

"SAGT PÅ EN ANNEN MÅTE"
Illustrerte dikt.
Innsendt Gyldendals forlag 1978. Trolig refusert uten kommentar.

KUNST OG SALT SJØ
Utkast til publisering. Artikler fra tidligere avisartikler (pdf), andre i pdf fra manus, noen avskrevet fra utydelige utkast.