Om rettigheter Sidene kan fritt kopieres.
Bilder legges opp med lav oppløsning/kb. Bare privat bruk forutsettes. Ved interesse for bedre bilder, kontakt kontakt@schioll.no.
Stein Schiøll (red) var som gjenlevende sønn rettighetshaver etter Nic. Schiøll
Som svigersønn etter Hans Finne-Grønn er han pt. 2. rettighetshaver etter gjenlevende datter Liv Grøstad.

ad fotos:
Generelt: Avbildede verk er med få unntak utført av kunstnerne. Fotos er tatt av diverse. Fordi objektet og ikke fotoet er sentralt, og fotoene er lagt ut i lav kb, antas det pt.at de ikke er nødvendig å oppgi fotograf ved hvert bilde.
Merk 1:Fotos av farger (skulptur, malerier) vil ofte fremheve fargemetning ifht.originalen.

Særlig takk til gode hjelpere
Ingen mangel på hjelpsomhet i kommuner, kunstforeninger og lokale instanser. Spesielt kan pt. nevnes:
Drammen: Per Ivar Søbstad
Hole: Per Aa Mandt
Oslo: Kunst i Oslo / Inger Gogstad og Sigrun Myrmellom / Rådhuset