Skulptur, gml. arkivert.
Verk som har vært kjent tidligere i offentlig rom.
Se Nic>div info> generelt om lagring,
Her inntas kort omtale av konkrete tilfelle. Det kan ha interesse som bilde av rimelige og urimelige forhold i bevaring av kunst.


Generelt, se Sic trancit- kunstverks varighet.

LAGRET
    Stian H Fnne-Grønn.
    Sittende kvinne.Parkstatue klebersten. Tidl. v inngang Trondhjems kunstforening, f.t. lagret..
FLYTTET.
    Sarpsborg Familien.

TROLIG TAPT
     Melkemessen
     Den nasjonale kostholdsmesse 1936.
     Relieff, verdensutstillingen New York 1939. Destruert.
     Friser, tresnitt 1949. I Ms Oslofjord. Sunket i havet v Canary Iland.
     Mosaikk, Aftenposten, vestibylen.
     Kjeramikk over inngangen Harstad bad.
     Smijernsport Verdal.
     Misjonær Børresen
     Misjonær Skrefsrud.

VEDLIKEHOLD OG PLASSERING.
Piken med humleranken på Valkyrie plass i Oslo tatt ned, totalvedlikeholdt og gjenoppsatt.
Hans Egede Harstad forvitret, erstattet med helt ny kopi.
Nic var bevisst på best mulig plassering ut fra realistiske rammer. Det medførte en del aktive dialoger!Generelt har han hatt grunn til å være tilfreds.
Red. har i nåtid aktivert tilstanden i et fåtall tilfelle. Variert respons, som ikke gjengis her!


TAPT KONKURRANSE.
Nic vant mange konkurranser, og var sterk tilhenger av slike. Disse to slet han med å fordøye utfallet av.
Olav Kyrre vant han, men det var ikke midler til oppføring, krigen kom, ny utlysing og tap.
Re Hvalfangstmonumentet holdt han seg til utlyst kostnadsramme, dvs med en kompakt komposisjon.Juryen valgte et utkast meget langt over rammen.

       Bergen Olav Kyrre 1928.
     Sandefjord menumentet konkurranse 1953..


USIKKER KILDE
    Den trojanske hesten.