Visning av Nics allsidige skulptur og materialvalg.

Kort tekst vises ved å holde musen over bildet

Byster.
Decor og kjeramikk.
Dyr.
Friskulptur.
Nonfig skulptur.
Medaljer.
Minnesmerker.
Relieffer, personhoder.
Relieffer med fortellende tema.
Småskulptur.
Statuer.
Statuer Nidaros vestveggen.