Utstillinger
Utstillinger
        Utstillinger. Oversikt.
        Utstilling 1966. Tekstliste som illustrerer presenterte verk.
        Utstilling 1980. Malerier med religiøst motiv.
        Kort for Nics deltakelse på høstustillinger mv.
        Fra utstilling, Mange objekter
        Div. utkast fra utstilling

Anmeldelser av utstillinger
Ustilling Porsgrunn side 1
Utstilling Porsgrunn side 2
Utstilling Hamar, side 1
Utstilling Hamar, side 2