Omtale og intervjuer
Humleranken, avisbilde
Humleranken, avistekst
Piken med humleranken. Avduking Vakyrie pl.
Kunsten i Norge. Intervju ca 1940. side 1
Kunsten i Norge, side 2.
1.pl. Stavern, avisartikkel
Haugesund, avisomtale OAS (pt ufullstendig)
Hans Egede Oslo. Anmeldelse v Pål Hougen