Artisto. Refusert av Dagbladet 1967.
Artisto. Illustrasjon.