Anmeldelse minneutstilling Bjarne Ness 1933.

Fordord til bok om Ness 1944.
Medforfatter bok om tegneren Bjarne Ness. Trondhjem 1944. Frigitt av Nasjonalbiblioteket, NB! Trykk p hyre kant av bildet for f neste side opp.

Artikler i Kunst og kultur 1937, 1941 og 1953.