4 kardinaldyder, situ. Klokskap, rettferdighet, måtehold og styrke.
Schiøll:Måtehold. Holder vinkrukke.
Schiøll: Styrke. Holder brutt søyle.