Merinfo.
     Knut Knudsen. Byste, bronse, Redernes hus 1935-45. Vist i gips.
     Dekorasjon peis. Redernes hus 1935-45.
     Relieff fondvegg. Redernes hus.
     Inngang Redernes hus.
     Trappenedgang dekorasjon.
     Smijernsgitter vindu sett innefra.
     Smijernsgitter detalj.