Kommunevåpen, balkongen
     Relieffer ved inngang Herredshuset
     Kommunevåpen. Relieff i spisesalen.
     In situ: Kommunevåpen. Relieff i spisesalen.
     Relieff i trappeavsats. Jørgen Moe under treet?.
     Relieff i trappeavsats. Gammel og ny tid i jordbruket?.

Foreløpig ikke bilder av disse>
     Veggdekorasjon, herredshuset. x
     Ragnhilds drøm. Steinrelieff.x
     Olav den Hellige til hest.x
     Åsta ved bordet.x
     Tre eventyr. Mattlakk, gips.x