Oversiktsbilde. Friser til minne om falne i 1. verdenskrig. Minnesmerke bronse. 1931-33.     Merinfo.
Frise nord.
Frise vest.
Frise øst.
Frise syd.
Mot dypet. Pt. hensatt på gulvet bak sarkofagen.
Oversiktsbilde "Mot dypet". .
Merinfo "Mot dypet". .