Merinfo relieffer Stavern
Utdrag av
Generell info Minnehallen.
Her finner du detaljer under "Historien".


Juryens uttalelse.

I arbeid med frisen.

På gesimsen som hviler på hallens 12 søyler (Epstelions) er det en skulpturfrise som består av 4 relieffplater i bronse, hver på ca. 7 meter og i legemlig størrelse.
Frisene skildrer livet hjemme og til sjøs, med krig og ødeleggelser og er kunstneren Nicolai Schiøll`s sin billedlige fremstilling av sjøfolks dåd og farer under verdenskrigen
Foto av relieffene ved Bjørn Jakobsen. Scannet fra "Sjømennenes minnehall gjennom 70 år".