Oslo øst
      Minnesmerke Nordstrand
      Minnesmerke, gutt med fugl. Disen Storo
      Sverre Refstad, bauta, Risløkka
      Krigsminnesmerke, Sofienberg, Petrus
      Eilert Sundt, relieff, Freia.
      Putto og fisker, drikkefontene, Freia, innkjøpt 1943.
      Gamle og nye guder, materialbilde, Freia.
      Eilert Sundt, Oslo Arbeidersamfunn.
      Conrad Svendsen. Hjemmet for døve.