Merinfo Familien ble flyttet fra sin opprinnelige plass på torget til skoleplassen.
Det vakte protester. Her følger litt info om denne prosessen

Under flyttingOpprinnelig plassering.


Flytting av ”Familien” i Sarpsborg. Nic Schiølls skulpturgruppe ble avduket juni 1972, plassert på Sandefjord bytorg. I forbindelse med modernisering av torget, ble flere skulpturer flyttet. Det oppsto reaksjoner på dette, fra bysbarn og kulturinstanser. ”Familien” ble plassert på kommunens fyllplass. Sarpsborg Arbeiderblad tok opp dette i oppslag 100312 og 130312. Kommunen reagerte raskt, og gruppen ble først flyttet til et lager for opp-pusning. Forslag til ny plassering fulgte.Nå på skoleplassen.
Vedlikehold, omplassering, lagring og destruksjon av kunstneriske verk er en side av brytning mellom gammel og ny tid. Det kan ha interesse å dokumentere noen tilfelle som berøres av dette. Spesiell takk til SA’s redaktør og til kommunens informasjonssjef Erling Bakken.