Tekst fra driftsleder v. høgskolen i Vestfold, som også tok bildene:
"Kunstverket, med alle elementene, er - som fremgår av bildene – plassert på murvegg, til høyre for hovedinngangen til det som var lærerutdanningen på Eik (som sommeren 2010 flyttet til Bakkenteigen ( i Borre, Horten) samlokalisert med resten av Høgskolen i Vestfold, ved en større utbygging der). Nå er det Tønsberg kommune (Tønsberg Kommunale Eiendom) som eier bygningen (Grenaderveien 11) med kunstverket. Det var Statsbygg Sør som tidligere eiet bygningen. Høgskolen i Vestfold sto som leietaker og bruker fra 1994, før det Eik lærerhøyskole. Kunstverket er adskillig i størrelse, ca 12 – 14 meter langs veggen. Iflg Statsbyggs daværende driftspersonell var det “ikke meningen at kunsten ikke skulle ruste”.
Info-tavle
Skråbilde, hele
Detalj, hjul
Detalj, tre
Detalj, fisker
Detalj, fugler