Nic Domkirken
Hvorfor og når han kom dit.
f 1901 til domkirken 1927, 26 år gammel
Info fra Nic selv i en artikkel
Statuene ble utført i kleberstein, tyngste mineral, men også lett å arbeide i. Se C diverse info.

Vestveggen, 9 statuer i klebersten
Bilder med nummer fra Link Nidarosdomen
20. St. Hallvard
29. Engelen
30. Adam
31. Eva
42. Apostelen Filip
49. Apostelen Paulus
50. Apostelen Jakob d.e.
54. Apostelen Judas Taddeus
57. St. Fransiskus - Frans av Assisi
Nærbilde Maria med barnet, relieff, portalbekledning, sydportalen i vestskipet, kleberstein 1927-36
Oversiktsbilde Maria med barnet

Tekst til bildene/statuene, se Link Nidarosdomen