Hans utøvde ikke litterært forfatterskap, men bidro med mange avisinnlegg, og noen notater.
Her inntas et utvalg. Diverse innlegg re Statens Høstutstillinger er ikke med.

Om kunst
Diverse innlegg re kunst.
Fragment av artikkel om Svarstad.


Ung norsk billedhuggerkunst Ord og Bild Stkh 1932

"Ukunst"
"Ukunst" utdypet.

Diverse (ikke kunst).
Hans skrev en rekke korte inserater re dagsaktuelle forhold. Kunne også bruke pseudonym!
Diverse avisinnlegg.

Minneord
Disse tas med her, fordi ordene supplerer kilder som snl. De viser Hans' kunstanalytiske begrepsbruk og kollegiale orientering.
Johannes Ballestad.
Øyvind Fahlstrøm.
Guido Schiølberg.
Halvdan Holbø.
Christoffer Stixrud.
Ville Aarseth.

Utdrag av personlige notater
Oppvekst tidlig 1900.
Krigsår '40-'45.
Kunstrelatert.
Historier.