040812 Overført fra x/c2i.net fordi Tele2 nedlegger sitt web-hotell
Fokus Schiøll; mest om utførte faglige arbeider av billedhugger Nic Schiøll, maleren Hans Finne-Grønn og skolepsykolog Stein Schiøll. Schiøll; skolepsykolog, ppt, sakkyndig, forskning; skulptur, malerier; Stein Schiøll, Nic Schiøll, Hans Finne-Grønn. Revisjonsdato: Siste 050214. Først opplastet dato: 161208.
Dette er Krikkens indeks-side. Laget enklest mulig, dvs. lett å laste ned. Derfor ikke lagt vekt på design. Besøk også sidene Kunstside Hans Finne-Grønn og Nic. Schiøll og Fagside empiri i PPT.
Menns moderne minnetavler. Steins undersøkelser og artikler. Hans Finne-Grønn; en artighet 1935.
Krikken; vårt sted på den ytterste nøkne øy, historie og plass for sjelefred. Nic Schiøll: Tabellarisk liste over off. skulptur, noen linker Enkel slektsinfo familie Schiøll, Finne-Grønn, Finne, Lange. Minneord Hanne.
Testside data. Skisser. Besøk.