Krikken

- hvorfor akkurat det navnet?

Valgt litt i farten under registrering i wwwh.c2i.net, etter at 7-8 andre forslag ble forkastet som "opptatt".

Bakgrunn: Familiens eiendom på Ramsøy i Høvåg/Lillesand har dette navnet. Det ble formalisert da Nic. Schiøll kjøpte området av Oscar Ramsøy i 1945. Pt. vet vi ikke hvordan navnet er oppstått der ute. I lokalt bruk gjaldt det visstnok bare sørvestre del av eiendommen, dvs. fra Megeviga ytterst og inn mot Nibesund, der grensende til eiendommen Ramsodd. Gabriel Scott skriver fra dette området så vidt jeg husker "I Krikken har hummeren sin vante gange". Som ung fikk jeg jo godt med hummer der, men det er lenge siden.

Etymologisk finner jeg i Leiv Heggstad Gamalnorsk Ordbok kriki= krike, krok, og krikr= lår (eg. krike, krok). Det stemmer jo med at kystlinjen her vender ytterlig, og gir en fredet krok på innsiden. Eller at skjærene sør/vest lager en krokform (fiske-krok).

En engelsk ordstamme gir litt flere ideer,for så vidt i samme trend:

Dict. McM: crick= spasm, cramp or turn of muscles

cricking = turn or wrench as to cause a crick

Hvis opprinnelsen ligger i dette, kan en jo lett tenke på at det her er værhårdt, vanskelig å ro rundt spesielt i vestavær, og i sannhet kan forårsake "turn of muscles". En kan tenke seg det navngitt av sjøfolk fra engelske seilskuter, de rodde vel her på fritid etter innlosing til Nibesund. Ikke usannsynlig.

Det kan saktens være mer å finne, bla. på nettet:

Pr. i dag 200204 gir norske Kvasir 17 tilslag på ordet. Krikken er stedsnavn for et kystfort ved Kragerø, vannverk i Buskerud, i en bygdebok fra Aal, i en historie fra Ville Vesten om en som falt i Krikken= bækken (?). Tre tilslag skyldes imidlertid feilskrift ("kritikken" er blitt til Krikken).

Google har s.d. 11550 tilslag, Her finner jeg bla. slektsnavn Krikken i GB, Belgia, Nederland osv. Men så får være nok i denne omgang.