Menns moderne minnetavler

De siste 10 årene er det blitt utrolig mye lettere å lage personlige hjemmesider.

Innholdet i det som sees på nettet, er meget variert. Det er ingen krav til formålstjenlighet.

Sidene er tilgjengelige så lenge man tilhører et ”webhotell”, og inntil ny teknologi skyller over disse sporene.  Det er ikke ulikt skjebnen til gravplasser.  Jeg har fortsatt rester av gamle forskningsdata på hullkort fra 50-tallet, på taperuller fra ”Nusse” ultimo ’60; ingen kan vel konvertere dette i dag.  Selv artikler fra tidlig 90-tallet, i wp eller win95, må en streve for å få konvertert, - who cares?

 

Her legger jeg opp til en side som delvis kan ha interesse for de som søker info på faglige felt, der slektens medlemmer bakover i tid har levert konkrete bidrag. Man må erkjenne at dette har egosentriske sider, og prioriterer alt som kan dokumenteres eller til nød beskrives. En artikkel, skulptur, et maleri har i noen grad tidløshet; jeg vokste opp med at dette sto høyt på verdiskalaen.  Det har til sammenligning ikke livsgjerninger f.eks av typen god vennehjelp, lærerinnsats,  skapende ideer, hvis de ikke er nedfelt i et format.  Dermed faller ikke minst kvinners livsinnsats for det meste utenom dokumentasjonens rammer.  Jeg kan ikke se annen vei enn å bruke tidens muligheter, samt å dedisere hjemmesiden og arbeidstimene til min kjære, alt alt for tidlig bortgåtte livsledsager Hanne.

 

Utviklingsmessig er sidene et langtidsprosjekt, mest som biprodukt av meditasjon i stille vintermåneder.  For selv det dokumenterbare blir en tåkedott når familien nok en gang vender tilbake til Krikken--

 

ÓStein Schiøll mars 06.