Utdrag av enkel slektsinfo Schiøll.

Samlet v. 08 av Stein Schiøll, sentral bidragsyter Kristin Schiøll.

Kontakt med nålevende pr. tlf og mail, infobrev 080408.  Ingen innspill efter 300408.

Vennligst send endringer mv. til meg, kontakt@schioll.no

 

GREN A  SCHIØLL Fra Ø.Toten>Eidsvold>Ullensaker.

1.gen

2.gen

3.gen

4.gen

5.gen

Info

Ole Jørgensen Schjøll* 1771-1844 g Johanne Hansdtr 1789-1856

 

 

Gård: Skjøl, Ø. Toten

*Barn Ane Maria 1812-, Johanes 16- Hans Engebret 1830-05

*Far til Hans, i alder av 59 år Jfr. at Hans bruker Olsen som mellomnavn etter Ole

 

 

 

 

 

 

Hans Engebret Olsen Schiøll* 1830-05 (g Eveline Mathea Andersen 1833)

Josefine Klara 1854-

 

*FT 1865 Hans E Schjøll bor  med husstand  6 på Haug med part av Opsal (Eidsvold)

Reg. FT 1875 som Schiøll på Fladby Lille 66b  husstand 7 i Ullensaker Yngste sønn Otto F, se nedenfor

 

*FT 1900 reg som Hans Schiøll (da 70 år gml co/ 42:5 Ullensaker Myrhus, kontorist hos sorenskriveren)

 

Emil Ferdinand Heyerdahl Schiøll f. 1855-56

 

 

 

 

 

Oscar Adolf 1858-

 

 

 

Jfr. Schjøllgården i Oslo

 

Agnes Secunda 1861-

 

 

 

 

 

Karoline Vilhelmine Marie 1864-

Claus S f- 1865 ?

 

 

 

 

Peter Hjalmar 1866-

 

 

 

 

<<

Otto Frithjoff 1869-

 

 

 

 

 

Halfdan 1871-72

 

 

 

 

<<

 

 

 

 

 

Otto Frithjof Schiøll* 1869- (Gyda L M Pettersen 1872-)

Georg Henry  Heyerdahl S 1894-† **(g.? Bertha Amundsen)

Arne Heyerdahl S 1918-61 (g. Aud Olsen)

Eva Marie 45-

Nina S Skjefstad

*FT 1875 yngste sønn av HEOS Fladby lille: FT 1900 Fullmektig, skibsmeglerforretning Theres gd 3 Oslo **rørlegger

 

”var 14 søsken”

 

Margot 47-

Arne Morten 68-

 

 

 

 

Hans Henrik –92 g. Bodil S 44-

Venke S (Larsen)

Christoffer S

 

 

 

 

Hilde 73-

 

 

 

 

Berit Karin -85

 

 

 

 

Odd ugift †

 

 

 

 

 

Gerd g Mjølner skilt

 

 

 

 

Solveig Bergljot* 1897-

 

 

 

*FT 1900

 

Rolf Otto *1900-

Odvar Adolf 32-

 

 

*FT 1900

 

Gudbjørg

 

 

 

 

 

Harald Emil †

 

 

 

 

 

Gunnar † (Liv Thove S 35-)

Torstein

André 70-

 

 

 

 

 

Camilla 74-

 

 

 

Fridtjof?

 

 

 

 

 

Odd Ellef Heyerdahl S *1915-83 (Bergljot Schiøll f.Dalsbø12-89)var nr. 11 KS

Bjørn Ottar 36-92 (Sigrid S f. Pettersen 40-)

Terje 57-

Cathrine S

1 barn  *i Malvik

 

 

 

 

Kjetil Knudsen S 81-

 

 

 

 

 

Julie ca. 95-

 

 

 

 

Kristin S 61- (g..Melhus)

Tone-Merethe Schiøll Melhus 83-

 

 

 

 

 

Bjørn-Kristian Schiøll Melhus 85-

 

 

 

Mary Synøve (g.Kvidal)

Torgeir K

Magnus K. Guro K

 

 

 

 

Solveig K

Therese K Anita K

 

 

 

 

Merete K

Emil jente

 

 

 

 

Håkon K

-

 

 

 

Tor Gunnar 45-97

 

 

 

 

 

Anne Lise 46-92

Hilde  73-

 

 

 

 

 

Hanne Elsrud 76-

 

 

 

 

Eva Eggen 49-

Jan Eirik E

 

 

 

 

 

Sindre E

Jonatan E Simen E

 

 

 

 

Anders E

 

 

 

GREN B SCHIØLL

1.gen

2.gen

3.gen

4.gen

5.gen

Info

 

Lars Larsen,* f. 1832

g. Berthe Marie Nielsdatter f. 1835 fra Toten?** 4)

 

 

 

**Berthe pt. ikke funnet i FT. Har trolig tilknytning til Schiøll/Schjøll/Skjøl-gårdene. Faren var Niels Christiansen fra Skjølgård. Moren til Berthe  het Helene Johansdatter Skjølseie. ca 1700

SE opgså Berthe Marie g. med Karl S,. f- 1829 *Maskinrep i Namsos

Far til Marius f- 1870 og  Gustav Adolf f. 1874 er nå  sikkert etablert som teori 2 Lars Larsen.

(Tidligere Teori 1: Hans E O  i gren A )

Bekreftet Teori 2: Vi har hørt at Marius var født Larsen og tok navnet Schiøll. Nest yngste sønn til Lars Larsen f. 1832, far til Gustav, maskinrep i Namsos g. Berthe Marie Nielsdatter f. 1835 fra Ø. Toten. Flere husker at Nic og Leif Charles var fettere,  at Marius og Gustav Adolf var brødre. Notat Assa bekrefter det. Christian Jørgen omtaler seg som onkel av Nic. Iflg. KS, mail 190308: Lars Larsen, kom fra Eiker ! f. 1832, g Berte Marie Nielsdatter, Skjølseie, Østre Toten, f. 21.10. 1833, diff på 2 år her. Berte Marie er datter av Niels Cristiansen, Skjølseie og Helene Johansdatter, Skjølseie. Om gårdsnavn og navn se 3)

 

 

 

 

 

 

Christian Jørgen L?*1860-1928 g m Janie

Janie

 

 

 

*Notat Assa KS: f.VA. Konsul i USA

Lauritz L*?1862-

 

 

 

 

*Notat Assa KS: f.VA

Nils Nicolay S *?1867-1924

 

 

 

*Datter? Det finnes en Louise Schiøll f- 1893 i Stavangergrenen, gift Middelton

*Notat Assa Oslo KS: f.VA Er i Stavanger som sanitetslege i FT 1900.

Marius *1870-1920 (g: Louise Ødegaard 1874->)

 

 

 

*Døpt Larsen i Vestre Aker. Uklart når han skiftet til etternavn Schiøll som hans yngre bror var døpt med.

* FT 1900:i Magnus Bergs Gade 9.Frogner Oslo. Senere Bekkelaget (Fjeldborg), deretter Stabekk ?

 

Gerdy Elfrida Beate S*00-39 (g.Fjelddahl 00-39)

EgilFjelddahl

 

 

 

 

Nic* 01-84 (g:Assa** Lange 01-92>)

Stein 31- (g. Hanne  Finne-Grønn 36-03)

Anniken 61-

Celine 97-

*Nicolay Marius **Axeliane Kristine Kielland Lange

 

 

 

Beate* 64- (Kjell Johansen)

Nicolay S-Johansen 98-, Maren** S-Johansen 00-

*Hanne Beate **Maren Beate

 

 

 

Janne* 71-

 

*Janne Christine

 

 

Guri 37-06 (g. Egeberg)

(Marius, Pernille E)

 

 

 

Trygve 04-81 (g. Ady*10-64)

Ole **36- (Helle-Margrethe 36-)

 Margrethe

Erik Michel 89-

*Adelaide Getz **

 

 

 

 

Knut Erik  65-

 

 

 

 

 

Ole Eyvind  67-

 

 

 

 

 

Marius Alex 71-

 

 

 

 

Trygve  39- (Else Margaretha 38-)

Anette 64-

 

 

 

 

 

Trygve Johan 72-

 

 

 

 

Inger Johanne 45- (g Morten Tingberg 43-)

 

 

 

Gustav Adolf Schiøll 1874-1927* f. i Namsos (g Dora  1871-)

Leif Charles S 1895-1950 (g/sk Mary Egeland) evt senere 54

 

 

*FT1900 f. i Namsos , men ikke i telling 1875 Dovregt. 5 Lagerfuldm. hos Caspari og Yverges.? (Colonial en Gros)

”beste selger” Frankrike

 

bror som døde som baby?

 

 

 

 

 

 

Odd Egil **34- 98 g 31 Liv Anna S  31(-f. Larsen )

Lena Marie S 69-02

 

** ”fetter av Nic”, dvs. Nic sønn av Leifs farbror

 

 

 

Marit Helen S 62- har e-mail.

 

 

 

 

 

Leif Egil S 59-90

 

 

 

 

Randi S H *46- g Heneide, mann

Birgitte S 79-Heneide ?

 

 

 

 

 

Cathrine 76-0

 

 

 

Else Marie S g. Lien * f.02-2003 ble ca. 100 år g Lien>) savnet Ga, GRÅT

 

Unni Lillian Lien **36- g. Kielland,. Kristian Kielland, Bærum.

*Else datter av Dora kfr. **Unni Kielland har 3 barn

 

 

.

**ULK Kinesologi Raisa (yrkesnavn), Ullern

 

3) Om gårdsnavn: Iflg. KS og ”Norske gaardsnavn” het gårdene ”Skiølle ca. 1423, Schiøle 1520, Skiøll 1604.  Div. husmannsplasser Skjølseie, Skjølåseie, Skjølsborgen, Skjølåsen.  (I N.Eiker finnes Sjøl, historisk Skjølsetra - avledet av gårdsnavnet Skjøl (Skæidiofue/Skiedolff/Skødulff/Skøll/ Schiøll), gård som lå på en høyde (holl) som ble brukt til kappløp/kappridning (skeid).). Egenavn: Skjøl, Schjøll, Schiøll brukt noe om hverandre, eksempler på at en og samme person kan ha kalt seg Skjøleie og Schjøll, men Schiøll på gravsten.  Tegn på at gårdsnavnet tidlig har overstyrt tradisjonen med å ta etternavn etter fars fornavn. 

4) Berthe må ha hatt en viss status, siden yngste sønn ble døpt Schiøll og nest yngste tok navnet senere.

 

GREN C 1) Skjøl 157: 1 vestre, 3 nordre, 6 søndre. Kilder: Kristin Schiøll. Pål Mihle notat 3.11.71

1.gen

2.gen

3.gen

4.gen

5.gen

Info

SCHJØLL

 

 

 

 

 

Anders Skjøl f. 1570-

 

 

 

 

 

Niels Andersen Skjøl f. 1602-1653

 

 

 

 

 

Guldbrand Skjøl f 1634-95

 

 

 

 

 

Jørgen Gulbrandsen  Snipstaad Skjøl (1660-1730)

)

 

 

 

Kilde:KS (Gård: Skjøl, Ø. Toten fra: Anders/fru Anders 1570 ff

Gulbrand Jørgensen Skjøl  1701-1773)

 

 

 

 

(Gård: Skjøl, Ø. Toten)

Jørgen Gudbrandsen Skjøll 1732-1811)

 

 

 

 

(Gård: Skjøl, Ø. Toten)

Ole Jørgensen Schjøll 1771-1844 g. Johanne Hansdatter, døde ?

 

 

 

 

(Gård: Skjøl, Ø. Toten)

NB 1816-30 mangler flere

 

 

 

 

 

Ole Jørgensen er far til Hans f. 1830 i Gren A.

Far til Peder O S. var Ole Christophersen Fæstad 1767-på Knatterud g: Anne Pedersdotter Seierstad

 

 

 

 

 

Far til Carl S var Peder Olsen Schiøll *1778-1845 (g. Maria Kristiansdatter 1807-)

 

 

 

 

Kirkebøker ØT Digitalarkivet

*Kjøpte gården Schjøll i 1802

Carl S 1824-86* 2)(g: Birte Marie Evenseth Nøkleberg  1831-†03) //KS: født 1.2.1824 //.1865: f. 1829, Berte Marie Schjøll)

Claus Marius 1856-57

 

 

 

Telling 1865 6av 6 pers. til stede, dvs. 4 andre ikke Schiøll Skjøl s v med Kise s. 3 andre Schjøll bosatt der * Gårdbruger. Sagfører, selveier

 

Peter Eimar 1853-99

 

 

 

KS 1953

 

Ole Albert Marius 1855-

 

 

 

KS: Ole Albert Marius S 1855 + Claus Marcus 1856

 

Agnete 1860-

 

 

 

KS: 1861

 

Marie Magdalena 1859-62

 

 

 

KS: MM i 1858 død ny samme navn 1863!

 

Klara Marianne 1865-

 

 

 

KS Mariane 1865

 

Claus Octavius 1867-

 

 

 

 

 

Carl Bernhard 1869

 

 

 

 

 

Aina Julie 1871.92

 

 

 

 

 

Aksel Wilhelm  1873- †1957 1) *g: Hanne Otilie Haakensdtr. Kjølseth 78-64 (Schiøll på gravsten)

Karl Akselsen Schjøll 1911-41 g: Helga Mauritsdtr. Faukald 12- g2 (45): Ivar Hansen Gaarder

Kari Agnete 36- g.Johan B Edland 35-

5 barn

* Pålitelig info fra PM, annet sted   skrivemåte og årstall mulig unøyaktig. Matrikkel(eide også søndre nordre iflg. matrikkel 1904). 1900 ug sønn gårdsfullmektig (emigrert USA 1892, hjemkalt) 1)

 

 

 

Aksel Maurits 39-g Else Karin Vikøren 39-

Carl Richard 61-

 

 

 

 

 

Christine 64-

 

 

 

 

 

Christoffer 66-

 

 

 

 

Carl Olaus Håkon 41- g: Ragnhild Mathea Kalbakken 35-

Carl Ivar

 

 

 

 

 

Claus Robert

 

 

 

 

Jens Christian Gaarder 45- g: Haldis Hagen

Jens Ivar

 

1) Aksel W (Axel i FT) har en av de tre gårdene, var bestefar til Aksel M, flyttet til USA, yngstemann av 10 søsken, skulle ta over garden, brødrene døde tidlig, så satt mor som enke med garden, far var død, Aksel vart hjemkalt for å ta over, kom hjem gift.

2) I 1862 kjøpte Carl ½ av gården, i 1870 resten. Carl Schiøll kom fra en annen gård

 

GREN C 2) Skjøl østre (midtre) 158:1og 2 (nordre har hørt med til østre tidligere søndre er feil). Hovedkilden her er Anita Schiøll.

1.gen

2.gen

3.gen

4.gen

5.gen

Info

SCHJØLL

 

 

 

 

Info bakover fra nabo Jon Listerud

Guldbrand Jørgensen Skjøl* 1701-1773) g. Berte Halvorsdatter Alm

1

 

 

 

Skifte 1731 *Guldbrand se gren C1 157:

Kristian Skjøl ?

 

 

 

 

 

Halvor Kristiansen Schiøll 1787-g. Berte Marie Pedersdatter 1795-

 

 

 

 

Sorenskriverbrev 1884

 

 

 

 

 

Axel eier i 1904?

Christian Halvorsen Schiøll 1823-1923 g. Marie Tonette eller Tonette Marie- f- Hollje

 

 

 

 

Iflg. Kristin stavet Schjøll. Tonette Marie Pedersdatter

 

Hans Petter 1861 ug

 

 

 

 

 

Mina 1862 ug

 

 

 

 

 

Mina Marie?

 

 

 

 

 

Petra 1864 ug

 

 

 

 

 

Claus 1865 (bror) g. Helene Brosstad

 

 

 

 

 

Helfred 1869

Holger død

 

 

kjøpmann i Oslo

 

Ole 1871 ug Amerika Canada

 

 

 

 

 

Kasper 1873 ug

 

 

 

 

 

(Klara 74-)?

 

 

 

 

 

Otto**  1875-1964(ugift) hadde garden

 

 

 

 

 

Mauritz (bror, kjøpmann, butikk) (1879-47)  g Marit Houg 1898-

Christian Adolf f 34- eier nå g Mona f-Svehagen

Anita*, f 66- ug

 

 

*Bor på østre, driver gården Driver også en gård 8 km fra Skjøl

 

 

 

 

Kåre Maurits f. 1972- g Idun Kløverud

Linda f 90-

 

 

 

 

 

Julie 2003

 

 

 

 

 

Per Christian 2006

 

 

 

 

(slektning Aina Kaisa f.Schiøll i Engerholm Sør-Skåne)

 

 

 

 

Anna Marie 1932- g. Bragelien

Marit, Iver 66

 

 

 

 

Ragnhild 37 g.Morka

Heidi 65, Havor 66, Ida 70

 

 

*Anita, f 66- ug driver 2 gårder, høns og sau. (Bjørn, gaupe, mulig tyvslakting, mister dyr.).. Har mye info og tidvis studert gml data. Interessert i kontakt. Eget jorde der som heter Schjøllsrud-1888 30 mål

**Otto Schiøll hadde nabogarden vestre, ugift, hadde gården med 3 søsken, ingen var gift, ennå fler søsken, en var Mauritz (kjøpmann),  og Claus som hadde et annet gårdsbruk. Den som tok over var sønn til Mauritz , Christian Adolf.

 

GREN C 3) Skjøl østre nordre 158, 1,2 telling 1900 (1 østre,3 nordre matrikkel 1904)

1.gen

2.gen

3.gen

4.gen

5.gen

Info

Eier*?

 

 

 

 

KS i mail 190308: Eier der var Christian Halvorsen Schjøll f,1823  og Thonette Marie Pedersdatter f.1834

De er foreldrene til  2.gen. Gren C

Schjøll

 

 

 

 

 

 

Hans Petter 1861-

 

 

 

 

 

Klaus 1867-

 

 

 

 

 

Kasper 1873-

 

 

 

 

 

Otto 1875-

 

 

 

 

 

Mina 1863-

 

 

 

 

 

Petra 1865-

 

 

 

 

 

(Klara 74-)

 

 

 

 

 

(Mauritz 79- besøk)

 

 

 

 

*Matrikkel 1904 eiere

158 1 østre Kristian Halvorsen;

158 3 nordre Peder Hansen og K J Vaslien

Gudrun Jørstad nordre 68- eier nå