Artikler i Skolepsykologi / Psykologi i kommunen
Midlertidig visning av artikler i påvente av ny hjemmeside for tidsskriftet

1970 Sammendrag, fullversjon tilgjengelig på anmodning Landskonferansen om rådgiving.
1981 Gjøvikopplegget, Avskift av manus. Gjøvikopplegget.
1991 Aktuelle B-timemomenter. Avskrevet Aktuelle B-timemomenter.
1992-1 Sakkyndigomania. Sakyndigomania.
1995-2 Exit tidlig skolestart. Fulltekst sees også på denne side Exit tidlig skolestart.
1999 Om å telle PPT. Om å telle PPT.
2008 Skolekommunen i erstatningssaker Skolekommunen i erstatningssaker.
2011 Tester og testbruk i PPT Utdragsartikkel.
Fullrapport lagt på egen plass utenom øvrige artikler. Tester og testbruk i PPT. Vedlegg testrapport.

2011 Fra praksisfeltet. Wisc ved Nesodden PPT, Kopi av manus. Fra praksisfeltet. Wisc ved Nesodden PPT.