2003: Motivasjon og kvalitet

Sammendrag nivå 1
Foredrag i PPT Akershus.
Tilbakeblikk som etterlyser kollektiv kampvilje for å heve tjenesten. Den bør ha et sterkere felles senter. Tverrfaglighet taper, spesialister havner ikke i PPT. Skolemodenhet er ut, gjennomgående tjeneste svekket. Vi bidrar ikke til fordypelse, men godtar at dagsorden settes av honnørbegreper og lokale skolesjefer. Kvaliteten i tilråding av enkeltvedtak og klagebehandling kan bedres ved metodiske hjelpemidler. Satsing på forskning har vært minimal, styrking av tjenesten lekker som en sil. Vi må la høre fra oss!

Sammendrag nivå 2
”Minner og refleksjoner”
Utdrag av kursforedrag PPT Akershus, Sanner
Tilbakeblikk fra en ”opprører” etter 7 år som pensjonist. Vilkårene i PPT er blitt dårligere, vi taper i rekruttering, turnover 11%. Vi må ta godt vare på våre, styrke motivering og kvalitetet.
Det er få som kjemper for noe, vår kollektive innsats svikter. Nasjonal enhet for PPT er blitt et underbruk. Koordinering av rådgivingstjenesten og PPT glapp. Det skulle satses på tverrfaglighet, men andel sosionomer er sunket til 8%. Kommunene ansetter billigst mulig, har ikke råd til spesialister. Rådgiving ved skolestart kunne vi mye om, skolemodenhet er ut nå. Gjennomgående tjeneste ble fremkjempet, mange fylker valgte egen tjeneste. Skolepsykologien var stadig ”under lupen", ble ønsket nord og ned av mange skolesjefer anno ’86, men fikk nytt rotfeste ved legitimering av enkeltvedtak. Jeg har tatt oppgjør med våre faglige svakheter i sakkyndig vurdering gjennom artikler og utarbeiding av mulige hjelpemidler. Slike forsøk vakte interesse, men ble ansett for tidkrevende; arenaen velger å leve med subjektiv kvalitet.
Den eneste forsknings-satsing jeg opplevde i min praksis, kom i ’93-’95. Men midlene ble strødd tynt utover, og få prosjekter var rettet mot PPTs egen utøvelse. Vi trenger ny satsing og ansatte som kan profilere tjenestens behov.
SUOA har vist vilje til å evaluere sin egen klagebehandling. Jeg fikk tekstanalysere 127 klagesaker ved SUOA anno 1996, 4 saksbehandlere kryssvurderte 9 saker. På en sk. klagefestival ble 3 tidligere avgjorte klagesaker vurdert av saksbehandlere fra de fleste utdanningskontorene. Inntrykk fra disse tiltakene ble spredd av etaten, og en brosjyre ble utgitt. Effekten er et åpent spørsmål.
Kvalitetsmåling er en aktuell satsing nå. Den skal også tas vel imot, men kan nok en gang bli en avledning fra PPTs egen markering av utviklingsbehov. I nærmeste fremtid er det grunn til å følge opp om PPT virkelig blir styrket med varslede 300 stillinger, eller om disse forsvinner i stadig nye omorganiseringsmodeller.