2011: Fra praksisfeltet: Wisc ved Nesodden PPT

Sammendrag nivå 1 og 2

Artikkel i Psykologi i kommunen (tidligere Skolepsykologi) 4/2011. Pt. bare tilgjengelig i papirformat der. Sammendrag er ikke laget til siden her.

Artikkel Wisc ved Nesodden PPT. Kopi av manus.