1958: Lærerskoleelevers innstilling til elev-lærerforhold
Sammendrag nivå 1
Større kartlegging. Upubl. Spørreskjema MTAI viste lite samsvar med lærerskolenes karakterer.

Sammendrag nivå 2
En undersøkelse med Minnesota Teacher Attitude Inventory.
Også på denne tiden var det stor oppmerksomhet omkring styrking av og holdninger i lærerrollen, samt utvalg av lærere. Min dav. sjef Henry Havin ved Arbeidspsykologisk Institutt hadde utgitt heftet ”Hvem passer til lærer”, og jeg hørte et engasjerende foredrag av rektor August Lange ved Oslo lærerhøgskole. Som et mulig prosjekt for magistergraden i pedagogikk fikk jeg med utgangspunkt i jobben anledning til å innhente et relativt stort materiale fra flere lærerskoler i landet. Studenter besvarte et personalskjema og MTAI’s 150 flervalgsspørsmål om innstilling til rolle og elever (demokratisk-autoritær) Karakterer ble innhentet og statistikk utført. Samsvaret mellom ”beste prediksjonsskala” og karakterer kom ikke over r. 0.28. Det var lavere enn selv min nøkterne forventning, og muliggjorde kun tynne hypoteser både vedr. slike testers muligheter og verdiinnholdet i lærerskolekarakterer. Selv om materialet iflg. min veileder kunne holde til en avhandling, fant jeg liten glede i å skulle fullføre den akademiske overbygning. Jeg ga skolene en generell tilbakemelding, men rapporterte ikke arbeidet.