1961: Vi får hjelp til videre utdanning.

Sammendrag nivå 1
Hefte 19 Kultur- og fagforlaget. 33 sider. Generell innføring i yrkesvalgprosessen. Avsnitt som >

Sammendrag nivå 2
Avsnitt: Den fristende fortjenesten: Ingen tid å miste: Utdanning er forsikring: Mye kan du klare selv: Ingen skal hindres av økonomien, Mange former for stipend, Lån: Vi søker om -.
Serien har hefter for 17 fagområder, starter med ”Hva nå” og ender med ”Vi kommer i arbeid”. Hefte 19 er lagt opp som generell eksemplifisering av yrkesorienterende momenter, dels i samtaleform vs. Kristian, Arild og gruppeforum.